Tarım projesinin ilk adımı atıldı

Tarım projesinin ilk adımı atıldı

        Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin Çoşkunöz Holding ve Tohumcuk Vakfı ile birlikte yürüteceği "Tarım Projesi"nin çalışmaları başladı.

Öncelikle Kır Çiçekleri'nin aile ve köylerini temel alan proje de, Bursa'nın köylerinde makineleşme ve ileri üretim tekniklerinin kullanımı ile en önemli üretici güç olarak görülen köylünün eğitilmesi, kırsal alanın kalkınmasının sağlanması amaçlanıyor.

Projenin ilk toplantısı Güler - Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız öğrenci Yurdu'nda yapıldı. Toplantıya, proje destekçisi Gamze Yakupoğlu, Çekirgem proje sorumlusu Yeşim Vatansever ve Yurt Müdürü Filiz Özen Çiftçi ile öğrenciler katıldı. Kır Çiçekleri sohbet havasında geçen toplantıda Kır Çiçekleri, sözlü ve yazılı formlar ile aile ve köylerindeki tarım potansiyelinden bahsettiler.

Fotoğraflar

PAYLAŞ
Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.